Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Διαβήτης και Κοιλιοκάκη

Διαβήτης και Κοιλιοκάκη

Από το προσεγμένο site www.gluten.net του Gluten Intolerance Group (GIG), εισαγωγικό άρθρο σε απλά αγγλικά για τον σακχαρώδη διαβήτη και την κοιλιοκάκη (δυσανεξία στην γλουτένη):
What is celiac disease?
- A malabsorption disease caused by eating gluten – a protein found in foods made
with wheat, rye and barley.
- Causes damage to the small intestine.
- Can cause food and medications to be absorbed poorly. This can lead to symptoms
of starvation, nutrient and medication malabsorption.
- The only treatment is a strict gluten-free diet. If the diet is followed, the intestinal
damage will slowly heal. This can take several months.
- The disease is lifelong. Intestinal damage occurs each time gluten is consumed.
- Celiac disease affects one person in every 133 people in the United States.
Diabetes and celiac disease: The link
- There is a genetic link between Type 1 diabetes and celiac disease.
- Developing one of the diseases increases the risk of developing the other.
- The prevalence of celiac disease in people with Type 1 diabetes is about 6%
worldwide.
- When a family has two children with Type 1 diabetes, there is a much higher chance
some in the family will have celiac disease.
- Symptoms of celiac disease vary widely, but are often absent in persons with
diabetes.
- Celiac disease can cause unstable blood sugar control.

Δεν υπάρχουν σχόλια: