Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

ΠΑΓΩΤΑ ΕΒΓΑ Χ.Γ

ΠΡΟ΢ΟΧΗ: Η παρακάτω λίςτα είναι ςυμβουλευτική και θα
πρέπει ςε κάθε περίπτωςη να ελέγχεται και η ςυςκευαςία
του προϊόντοσ. Ιςχφει μόνο για το 2012.

ΕΒΓΑ ΠΑΓΩΤΑ ΑΝΕΤ ΓΛΟΥΤΕΝΗ΢ (2012)
ΑΤΟΜΙΚΑ
SCANDAL Vanilla Secrets (Κυπελλάκι)
SCANDAL Yoghurt Raspberry (Κυπελλάκι)
No1 Vanilla (Ξυλάκι)
ALLTIME CLASSICS Rocket
ALLTIME CLASSICS Kaimaki
ALLTIME GLASSICS Chicago
KARABOLA Barbie
KARABOLA Hot Wheels
CHILL OUT PUSH Strawberry
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ
Variete 1,8 lit Kaimaki
Variete 1,8 lit Vanilla Chocolate
Variete 1,8 lit Vanilla Chocolate Strawberry
Variete 1,8 lit 0+0% Vanilla Chocolate Strawberry
Variete 1,8 lit Parfait Vanilla Chocolate
ALL TIME CLASSICS 900 ml Kaimaki
ROCKET 900ml Vanilla
ROCKET 900ml

Δεν υπάρχουν σχόλια: